KOMMENDE GUDSTJENESTER

 

Den 08.december 2019: Sankt Peders Kirke kl. 10.00 v/ Søren Skov Johansen og Helle Yskes

                                    tekstet gudstjeneste. Efter Gudstjeneste frokost i Holsted Sognegård

                                    Se opslag  lige herunder.

Den 15. december 2019: Holsted Kirke kl. 10.30 v/HDY

Den 17. december 2019: Julegudstjeneste i Sankt Peders Kirke  kl. 9.30 v/HDY  Dagplejen

Den 17. december 2019: Julegudstjeneste i Holsted Kirke kl. 15.30. v/HDY Skubberne og Livstræet

Den 18. december 2019: Julegudstjeneste i Holsted Kirke v/JBH kl.10.30 Specialafdelingen Højmarkskolen

Den 19. december 2019: Julegudstjeneste i Holsted Kirke v/HDY kl. 9.30. Børnehaverne

Den 20. december 2019: Julegudstjeneste i Holsted Kirke v/HDY kl. 10.20  Fase 1+0.-3. klasse

Den 20. december 2019: Julegudstjeneste i Holsted Kirke v/HDY kl. 11.00 4.-6. klasse 

Den 22. december 2019: Sankt Peders Kirke kl. 19.00 v/ HDY

Den 24. december 2019: Julegudstjenester i Sankt Peders Kirke kl. 14.30 v/HDY 

                                                                                 Bemærk at tidspunkt. Står forkert i kirkebladet

Den 24. december 2019: Julegudstjeneste i Holsted Kirke kl. 16.00 v/ HDY

Den 25. december 2019: Juledag i Holsted Kirke kl. 10.30 v/HDY

Den 26. december 2019: 2. juledag i Sankt Peders Kirke kl. 09.00 v/JBH

Den 29. december 2019: Holsted Kirke kl. 16.00 v/HDY: Fælles Salmesangs-gudstjeneste med Holsted- og                                                                                    Sankt Peders og Åstrup

Den 01. januar 2020: Sankt Peders Kirke kl. 16.00 V/HDY:  Menighedsrådet er vært ved et stykke                                                                                                     kransekage m.m.

NYT KIRKEBLAD - JULENUMMERET

Det nye kirkeblad er klar.

Du kan finde det via dette link

https://www.kirkerneiholsted.dk/fileadmin/group/597/Blad/Kirkebladet_for_december_-januar_-februar_2019-20_endelig.pdf

 

 

KLOKKESPILLET I SANKT PEDERS KIRKE

Klokkespillet spiller i november

 Kl. 08.10 Morgenstund har guld i mund

Kl. 12.00 Op, al den ting, som Gud har gjort

Kl. 17.10 Te Deum

Kl. 21.00 Vor Gud han er så fast en borg

KIRKEBIL VED KIRKERNE I HOLSTED