KOMMENDE GUDSTJENESTER

Den 18. april 2021: Gudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 19.00 v/ Jacob Bjorholm

Den 25. april 2021: Gudstjeneste i Holsted Kirke kl. 09.00 v/ Charlotte Quiring, Gesten sogn

Den 30. april 2021: St. Bededag Gudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/ Helle Yskes

 

 

 

KIRKEBLADET 2021 NR. 2 MARTS-APRIL-MAJ

  NYE CORONA-RESTRIKTIONER APRIL 2021

  April 2021

  Opdaterede corona-restriktioner

  Udendørs-gudstjenester:

  Ved det nyeste udspil vedr. restriktionerne i kirkerne, er der åbnet op for udendørs-gudstjenester med op til 50 personer, hvor der ingen restriktioner er på tid eller sang.

  Afstandskravene skal stadig overholdes. Der skal bæres mundbind fra 12 år og opefter ved ind og udgang. Når aktiviteten er siddende er mundbind ikke nødvendigt, og præst, kirkesanger, organist og evt. kor skal heller ikke bære mundbind under tjenesten.

   

  Ved indendørs gudstjenester:

  Gudstjenester er igen tilladt med begrænset fællessang, og med en varighed på ca. 30 min. Mundbind er påkrævet som beskrevet ovenfor. 

  Deltagerantal 

  Sankt Peders Kirke ca. 35 

  Holsted Kirke ca. 30

   

  Folkekirkens lokaler må stadig ikke benyttes af andre end menighedsråd og personale.

  Forsamlingsforbud på max 5 gælder i folkekirkens lokaler. Ved udendørs samlinger max 10.

  Ved møder og samlinger tæller kirkens personale samt lønnede eller honorerede personer ikke med.

  Der må gerne afholdes babysalmesang og lignende med max 5 deltagere. 

  Der må også gerne afholdes plejehjemsgudstjenester, og her gælder forsamlingsforbuddet ikke. Nærmere aftales med de to plejehjem.

  Opdateret 15. april 2021.

     Vi holder jer løbende opdateret her på siden.

   

   

  KIRKEGÆNGER VED 7,5 KVM I MALT PROVSTI

   

  Kirke

  Antal

  Kirke

  Antal

  Andst

  26

  Lintrup

  20

  Askov

  30

  Hjerting

  8

  Brørup Gl. Kirke

  0

  Lindknud

  13

  Johanneskirken

  30

  Læborg

  15

  Bække

  16

  Malt

  19

  Folding

  22

  Rødding

  21

  Føvling

  26

  Skodborg

  40

  Gesten

  13

  Skrave

  16

  Sankt Peders

  25

  Stenderup

  10

  Holsted

  25

  Verst

  17

  Hovborg

  18

  Vejen Sognegård

  24

  Jels

  38

  Øster lindet

  25

  Sønder Hygum

  30

  Åstrup

  16

   

  KONFIRMANDTILMELDING 2022

  Konfirmation i 2022

  Der tilbydes konfirmation 2022 på følgende dage

  13. maj - Sankt Peders Kirke kl. 10.00 (tidl. 6.b)

  15. maj - Holsted Kirke kl. 09.00 (specialklasse-elever)

  15. maj - Holsted Kirke kl. 11.00 (tidl. 6. a)

  Der er altid muligt at blive konfirmeret i den kirke, man ønsker, på en af de for året oplyste datoer og tidspunkter.

   

  Digital tilmelding til konfirmation

  Den 1. januar 2021 åbnede den digitale konfirmationstilmelding, hvor forældre til børn, der bor i Holsted og Sankt Peders Sogne eller går i skole i Holsted på 6. årgang kan tilmelde deres børn til konfirmation.

   

  https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding  

   

  NB!!! Hvis I forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen.

  NB!!! Den digitale tilmeldingsfrist for Holsted – og Sankt Peders sogne er onsdag den 1. september 2021 kl. 12.00.  Dit/jeres barn er først tilmeldt, når den digitale tilmelding er sendt og underskrevet af begge forældre.

  NB!!! Dit barn skal tilmeldes i det sogn, hvor konfirmationen skal finde sted – og altså ikke nødvendigvis i bopælssognet

  Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7539 2045. Kontoret har åbent tirsdag – fredag kl. 8.00 til 11.00

   

   

  'SJÆLESORG' - EN NY PODCASTSERIE FRA FOLKEKIRKEN

   

  https://www.folkekirken.dk/aktuelt/podcast'

  Sjælesorg' - en ny podcastserie fra folkekirken

  Mange mennesker er isolerede, ensomme og alene med det, der tynger, i denne tid. Præsten i din kirke lytter også, når der er mennesker, der mangler nogen at dele deres tanker med.

  Podcasten er produceret i samarbejde med Sjælesorg på Nettet, der som supplement til den lokale præsts sjælesorgstilbud er en god mulighed for at søge omsorg for sin sjæl.

  Folkekirken.dk

   

   

  NYT MENIGHEDSRÅD

  Menighedsrådet har konstitueret sig som følger:

   

  Formand:                                                                                                Elsebeth Kristensen

  Næstformand:                                                                                        Inga Grosen

  Sekretær:                                                                                                Lilian Vigtoft-Jessen

  Kasserer:                                                                                                 Kaj Evald Pedersen

  Kirkeværge ved Sankt Peders Kirke:                                                    Kaj Evald Pedersen

  Kirkeværge ved Holsted Kirke:                                                             Jørgen Bruun

  Kontaktperson:                                                                                       Dorte Schack Trøjborg

  Bygningssagkyndig:                                                                               Bendix Kristensen

   

  KLOKKESPILLET I SANKT PEDERS KIRKE

  Klokkespillet spiller i april:

  Kl. 07.10 Krist stod op af døde

  Kl. 12.00 Nu titte til hinanden de favre blomster små

  Kl. 17.10 Forår (Vivaldi)

  Kl. 21.00 Du, som har tændt millioner af stjerner

  KIRKEBIL VED KIRKERNE I HOLSTED