KOMMENDE GUDSTJENESTER

Den 30. april 2021: St. Bededag Gudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/ Helle Yskes

Den 02. maj 2021: Holsted Kirke  AFLYST - AFLYST    

Den 09. maj 2021: Gudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/ Jacob Bjorholm

Den 13. maj 2021: Kristi Himmelfartsdag. Gudstjeneste i Holsted Kirke kl. 10.30 v/ Jacob Bjorholm

Den 16. maj 2021: Gudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/ Jacob Bjorholm

Den 23. maj 2021: Pinsedag. Gudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/Helle Yskes

Den 23. maj 2021: Dåbsgudstjeneste i Holsted Kirke kl. 11.30 v/ Helle Yskes

Den 30. maj 2021: Gudstjeneste i Holsted kirke kl. 09.00 v/ Jacob Bjorholm

 

 

 

 

 

KIRKEBLADET 2021 NR. 3 JUNI - JULI - AUGUST

    NYE CORONA-RESTRIKTIONER APRIL 2021

     

    Nye corona-regler fra 6. maj 2021.

    Vi er i den glædelige situation, at Kirkeministeriet har påbegyndt en gradvis udfasning af de tidligere restriktionerne.

     

    For Holsted og Sankt Peders Sogne betyder det:

    Deltagerantal for vores kirker

    Sankt Peders Kirke: 60 personer med sang. Uden sang: 120 personer

    Holsted Kirke: 50 personer med sang. Uden sang: 100 personer

    Vi prioriterer så vidt muligt, at der kan synges ved alle vores gudstjenester, begravelser, bryllupper, dåbsgudstjenester og sang- og musik-arrangementer.

    Afstand:

    Der skal sikres 1 meter afstand mellem deltagere, der er i tæt kontakt med hinanden,

    og 2 meters afstand mellem deltagere, der IKKE er i tæt kontakt med hinanden

     

    Forsamlingsforbud:

    Indendørs:                                

    I Folkekirkens øvrige lokaler gælder forsamlingsforbuddet på maximalt 25 personer. Dog er personer, der får løn eller honorar undtaget.

     

    Udendørs:

    For udendørs-arrangementer gælder forsamlingsforbuddet på 75 personer. Det betyder, at der må være max 75 personer på kirkegården ved jordbegravelser eller andre udendørs-arrangementer.

     

    Frivillige:

    De frivillige tælles altid med i deltagerantallet, men det gør de ansatte, der får løn eller honorar, ikke.

    Det er nu muligt at leje Sognegården igen til arrangementer med max 25 deltagere.

                                                       

    Menighedsrådet i samarbejde med Helle Yskes

     

     

    BABYSALMESANG FORÅR 2021

    KIRKEGÆNGER VED 7,5 KVM I MALT PROVSTI

     

    Kirke

    Antal

    Kirke

    Antal

    Andst

    26

    Lintrup

    20

    Askov

    30

    Hjerting

    8

    Brørup Gl. Kirke

    0

    Lindknud

    13

    Johanneskirken

    30

    Læborg

    15

    Bække

    16

    Malt

    19

    Folding

    22

    Rødding

    21

    Føvling

    26

    Skodborg

    40

    Gesten

    13

    Skrave

    16

    Sankt Peders

    25

    Stenderup

    10

    Holsted

    25

    Verst

    17

    Hovborg

    18

    Vejen Sognegård

    24

    Jels

    38

    Øster lindet

    25

    Sønder Hygum

    30

    Åstrup

    16

     

    KONFIRMANDTILMELDING 2022

    Konfirmation i 2022

    Der tilbydes konfirmation 2022 på følgende dage

    13. maj - Sankt Peders Kirke kl. 10.00 (tidl. 6.b)

    15. maj - Holsted Kirke kl. 09.00 (specialklasse-elever)

    15. maj - Holsted Kirke kl. 11.00 (tidl. 6. a)

    Der er altid muligt at blive konfirmeret i den kirke, man ønsker, på en af de for året oplyste datoer og tidspunkter.

     

    Digital tilmelding til konfirmation

    Den 1. januar 2021 åbnede den digitale konfirmationstilmelding, hvor forældre til børn, der bor i Holsted og Sankt Peders Sogne eller går i skole i Holsted på 6. årgang kan tilmelde deres børn til konfirmation.

     

    https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding  

     

    NB!!! Hvis I forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen.

    NB!!! Den digitale tilmeldingsfrist for Holsted – og Sankt Peders sogne er onsdag den 1. september 2021 kl. 12.00.  Dit/jeres barn er først tilmeldt, når den digitale tilmelding er sendt og underskrevet af begge forældre.

    NB!!! Dit barn skal tilmeldes i det sogn, hvor konfirmationen skal finde sted – og altså ikke nødvendigvis i bopælssognet

    Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7539 2045. Kontoret har åbent tirsdag – fredag kl. 8.00 til 11.00

     

     

    'SJÆLESORG' - EN NY PODCASTSERIE FRA FOLKEKIRKEN

     

    https://www.folkekirken.dk/aktuelt/podcast'

    Sjælesorg' - en ny podcastserie fra folkekirken

    Mange mennesker er isolerede, ensomme og alene med det, der tynger, i denne tid. Præsten i din kirke lytter også, når der er mennesker, der mangler nogen at dele deres tanker med.

    Podcasten er produceret i samarbejde med Sjælesorg på Nettet, der som supplement til den lokale præsts sjælesorgstilbud er en god mulighed for at søge omsorg for sin sjæl.

    Folkekirken.dk

     

     

    NYT MENIGHEDSRÅD

    Menighedsrådet har konstitueret sig som følger:

     

    Formand:                                                                                                Elsebeth Kristensen

    Næstformand:                                                                                        Inga Grosen

    Sekretær:                                                                                                Lilian Vigtoft-Jessen

    Kasserer:                                                                                                 Kaj Evald Pedersen

    Kirkeværge ved Sankt Peders Kirke:                                                    Kaj Evald Pedersen

    Kirkeværge ved Holsted Kirke:                                                             Jørgen Bruun

    Kontaktperson:                                                                                       Dorte Schack Trøjborg

    Bygningssagkyndig:                                                                               Bendix Kristensen

     

    KLOKKESPILLET I SANKT PEDERS KIRKE

    Klokkespillet spiller i maj:

     

    Kl. 07.10 Morgenstund har guld i mund

    Kl. 12.00 Kom, maj, du søde, milde

    Kl. 17.10 Lover den Herre

     

    Kl. 21.00 Hvilestunden er i vente

     

     

     

     

    KIRKEBIL VED KIRKERNE I HOLSTED