KIRKEBESØG I STENDERUP KIRKE

KIRKEBESØG I ÅSTRUP KIRKE

KLOKKESPILLET I SANKT PEDERS KIRKE

Klokkespillet i Sankt Peders Kirke spiller i april :

Kl. 07.10 Den signede dag med fryd vi ser

Kl. 12.00 Forår (Vivaldi)

Kl. 17.10 Hil dig, frelser og forsoner

 

Kl. 21.00 Nu hviler mark og enge

 

 

 

KOMMENDE GUDSTJENESTER

Den 14. april 2019: Palmeesøndag Gudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/hdy

Den 18. april 2019: Skærtorsdag Gudstjeneste i  Holsted Kirke kl 19.00 v/ hdy

Den 19. april 2019: Landfredag Fællesgudstjeneste med Føvling/Stenderup sogn i Stenderup Kirke kl. 10.30                                                                                                                                                   v/ ehr 

Den 20. April 2019: Dåbsgudstjeneste i Holsted Kirke kl. 10.00 v/ hdy

Den 21. April 2019: Påskedag  Gudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/ hdy

Den 22. April 2019: 2. Påskedag Fællesgudstjeneste med Åstrup Sogn i Åstrup Kirke kl. 10.30 v/ jbh

Den 28. April 2019: Gudstjeneste i Holsted Kirke kl. 13.00 v/hdy 

BUKET-TUR SØNDAG DEN 28. APRIL 2019

KONCERT

DIAKONIMEDARBEJDER METTE BJELSKOU

Diakonimedarbejder Mette Bjelskou har desværre opsagt sit samarbejde med Vejen og Holsted Sogn til fratrædelse med udgangen af marts måned.

Stor tak til Mette for den gode indsats og den forskel, du har gjort for os her i Holsted. Held og lykke med dine nye udfordringer.

ORIENTERING VEDR. UDSMYKNING AF KORRUMMET I SCT. PEDERS KIRKE

PROGRAM TRO OG SAMFUND

GRUNDTVIGSK FORUM I HOLSTED. PROGRAM FORÅR 2019.

LIVSTRÆET

KIRKEBIL VED KIRKERNE I HOLSTED