KOMMENDE GUDSTJENESTER

Søndag den 30. maj 2021: Gudstjeneste i Holsted kirke kl. 09.00 v/ Jacob Bjorholm

Søndag den 06. juni 2021: Gudstjeneste med dåb i Holsted kirke kl. 10.30 v/ Helle Yskes

Lørdag den 12. juni 2021: Konfirmation i Sankt Peders kirke kl 09.00 v/ Jacob Bjorholm

Lørdag den 12. juni 2021: Dåbsgudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/ Jacob Bjorholm

Søndag den 13. juni 2021: Gudstjeneste med dåb i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/ Helle Yskes

Søndag den 20. juni 2021: Gudstjeneste med dåb i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/ Helle Yskes

Lørdag den 26. juni 2021: Dåbsgudstjeneste i Holsted Kirke kl. 10.00 v/ Helle Yskes

Søndag den 27. juni 2021: Gudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/ Eva Holm Riis

Søndag den 04. juli 2021: Gudstjeneste i Holsted Kirke kl. 10.30 v/ Eva Holm Riis

Søndag den 11. juli 2021: Gudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 09.00 v/ Eva Holm Riis

 

 

 

 

 

 

SOMMERKONCERT 24. JUNI 2021

KIRKEBLADET 2021 NR. 3 JUNI - JULI - AUGUST

  NYE CORONA-RESTRIKTIONER APRIL 2021

   

  Nye corona-regler fra 6. maj 2021.

  Vi er i den glædelige situation, at Kirkeministeriet har påbegyndt en gradvis udfasning af de tidligere restriktionerne.

   

  For Holsted og Sankt Peders Sogne betyder det:

  Deltagerantal for vores kirker

  Sankt Peders Kirke: 60 personer med sang. Uden sang: 120 personer

  Holsted Kirke: 50 personer med sang. Uden sang: 100 personer

  Vi prioriterer så vidt muligt, at der kan synges ved alle vores gudstjenester, begravelser, bryllupper, dåbsgudstjenester og sang- og musik-arrangementer.

  Afstand:

  Der skal sikres 1 meter afstand mellem deltagere, der er i tæt kontakt med hinanden,

  og 2 meters afstand mellem deltagere, der IKKE er i tæt kontakt med hinanden

   

  Forsamlingsforbud:

  Indendørs:                                

  I Folkekirkens øvrige lokaler gælder forsamlingsforbuddet på maximalt 25 personer. Dog er personer, der får løn eller honorar undtaget.

   

  Udendørs:

  For udendørs-arrangementer gælder forsamlingsforbuddet på 75 personer. Det betyder, at der må være max 75 personer på kirkegården ved jordbegravelser eller andre udendørs-arrangementer.

   

  Frivillige:

  De frivillige tælles altid med i deltagerantallet, men det gør de ansatte, der får løn eller honorar, ikke.

  Det er nu muligt at leje Sognegården igen til arrangementer med max 25 deltagere.

                                                     

  Menighedsrådet i samarbejde med Helle Yskes

   

   

  BABYSALMESANG FORÅR 2021

  KIRKEGÆNGER VED 7,5 KVM I MALT PROVSTI

   

  Kirke

  Antal

  Kirke

  Antal

  Andst

  26

  Lintrup

  20

  Askov

  30

  Hjerting

  8

  Brørup Gl. Kirke

  0

  Lindknud

  13

  Johanneskirken

  30

  Læborg

  15

  Bække

  16

  Malt

  19

  Folding

  22

  Rødding

  21

  Føvling

  26

  Skodborg

  40

  Gesten

  13

  Skrave

  16

  Sankt Peders

  25

  Stenderup

  10

  Holsted

  25

  Verst

  17

  Hovborg

  18

  Vejen Sognegård

  24

  Jels

  38

  Øster lindet

  25

  Sønder Hygum

  30

  Åstrup

  16

   

  KONFIRMANDTILMELDING 2022

  Konfirmation i 2022

  Der tilbydes konfirmation 2022 på følgende dage

  13. maj - Sankt Peders Kirke kl. 10.00 (tidl. 6.b)

  15. maj - Holsted Kirke kl. 09.00 (specialklasse-elever)

  15. maj - Holsted Kirke kl. 11.00 (tidl. 6. a)

  Der er altid muligt at blive konfirmeret i den kirke, man ønsker, på en af de for året oplyste datoer og tidspunkter.

   

  Digital tilmelding til konfirmation

  Den 1. januar 2021 åbnede den digitale konfirmationstilmelding, hvor forældre til børn, der bor i Holsted og Sankt Peders Sogne eller går i skole i Holsted på 6. årgang kan tilmelde deres børn til konfirmation.

   

  https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding  

   

  NB!!! Hvis I forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen.

  NB!!! Den digitale tilmeldingsfrist for Holsted – og Sankt Peders sogne er onsdag den 1. september 2021 kl. 12.00.  Dit/jeres barn er først tilmeldt, når den digitale tilmelding er sendt og underskrevet af begge forældre.

  NB!!! Dit barn skal tilmeldes i det sogn, hvor konfirmationen skal finde sted – og altså ikke nødvendigvis i bopælssognet

  Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7539 2045. Kontoret har åbent tirsdag – fredag kl. 8.00 til 11.00

   

   

  'SJÆLESORG' - EN NY PODCASTSERIE FRA FOLKEKIRKEN

   

  https://www.folkekirken.dk/aktuelt/podcast'

  Sjælesorg' - en ny podcastserie fra folkekirken

  Mange mennesker er isolerede, ensomme og alene med det, der tynger, i denne tid. Præsten i din kirke lytter også, når der er mennesker, der mangler nogen at dele deres tanker med.

  Podcasten er produceret i samarbejde med Sjælesorg på Nettet, der som supplement til den lokale præsts sjælesorgstilbud er en god mulighed for at søge omsorg for sin sjæl.

  Folkekirken.dk

   

   

  NYT MENIGHEDSRÅD

  Menighedsrådet har konstitueret sig som følger:

   

  Formand:                                                                                                Elsebeth Kristensen

  Næstformand:                                                                                        Inga Grosen

  Sekretær:                                                                                                Lilian Vigtoft-Jessen

  Kasserer:                                                                                                 Kaj Evald Pedersen

  Kirkeværge ved Sankt Peders Kirke:                                                    Kaj Evald Pedersen

  Kirkeværge ved Holsted Kirke:                                                             Jørgen Bruun

  Kontaktperson:                                                                                       Dorte Schack Trøjborg

  Bygningssagkyndig:                                                                               Bendix Kristensen

   

  KLOKKESPILLET I SANKT PEDERS KIRKE

   Klokkespillet spiller i juni:

  Kl 7.10 Morgenstemning (Grieg)

  Kl 12.00 Menuet (Bach)

  Kl 17.10 Det dufter lysegrønt af græs

  Kl 21.00 Mægtigste Kriste, menighedens Herre

   

   

   

  KIRKEBIL VED KIRKERNE I HOLSTED