KOMMENDE GUDSTJENESTER

Den 22. November 2020: Gudstjeneste i Holsted Kirke kl. 10.30 v/Provst Peter Ole Finnemann Viuff

Den 29. november 2020: 1. søndag i advent, gudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/Jacob Bjorholm

Den 06. december 2020: 2. søndag i advent, Gudstjeneste i Holsted Kirke kl. 10.30 v/Jacob Bjorholm

NYT MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådet har konstitueret sig som følger:

 

Formand:                                                                                                Elsebeth Kristensen

Næstformand:                                                                                        Inga Grosen

Sekretær:                                                                                               Lilian Vigtoft-Jessen

Kasser:                                                                                                   Kaj Evald Pedersen

Kirkeværge ved Sankt Peders Kirke:                                                    Kaj Evald Pedersen

Kirkeværge ved Holsted Kirke:                                                             Jørgen Bruun

Kontaktperson:                                                                                     Dorte Schack Trøjborg

Bygningssagkyndig:                                                                             Bendix Kristensen

 

KLOKKESPILLET I SANKT PEDERS KIRKE

 

 

 

Klokkespillet spiller i november:

 08.10 Morgenstemning (Grieg)

12.00 Op, al den ting, som Gud har gjort

17.10 Han har den hele, vide verden i sin hånd

21.00 Klokken slår, tiden går

 

 

JULEHJÆLP

For Holsted og Skt. Peders Sogne kan der søges om julehjælp via Samvirkende Menighedsplejer.

Ansøgning om julehjælp skal sendes gennem sognepræsten.

Da Helle Yskes er sygemeldt, skal ansøgning stiles til Sognepræst Jacob Bjorholm

Mail: jbh@km.dk

Telefon 75198032

CAFÉ LIVSTRÆET

CORONA

                                 den 28. oktober 2020

 

Corona

 

Da det desværre ser ud til, at corona-smitten er for opadgående, strammer vi lidt op.

 

Derfor må der kun være 50 deltagere i Kirkerne i Holsted ved gudstjenester og kirkelige handlinger, da vi ønsker at kunne synge.

 

Uden for er der nu et Forsamlingsforbud på max 50 gældende på kirkegården.

Det gælder også i forbindelse med begravelser og urnenedsættelser.

 

                                   Sognepræst Helle Yskes   

BABYSALMESANG FORÅR 2021

KIRKEBLADET 2021 NR. 1 DECEMBER 20-JANUAR-FEBRUAR 21

KIRKEBIL VED KIRKERNE I HOLSTED