KOMMENDE GUDSTJENESTER

Den 07. marts 2021: Gudstjeneste i Holsted Kirke kl. 10.30 v/Jacob Bjorholm

Den 14. marts 2021: Gudstjeneste i Sankt Peders kirke kl. 09.00 v/ Charlotte Quiring, Gesten 

Den 21. marts 2021: Gudstjeneste i Holsted Kirke kl 09.00 v/ Jacob Bjorholm

Den 28. marts 2021: Gudstjeneste i Sankt Peders Kirke kl. 10.30 v/ Jacob Bjorholm

KIRKEBLADET 2021 NR. 2 MARTS-APRIL-MAJ

NYE CORONA-RESTRIKTIONER JANUAR 2021

Januar 2021

Nye corona-restriktioner

Grundet den nuværende situation omkring corona-smitten er gudstjenesterne uden fællessang og af under 30 minutters varighed. Vi skal også gøre opmærksom på at deltagerantallet ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger er reduceret til 25 personer i både Holsted Kirke og Sankt Peders Kirke.

Restriktionerne gælder fra den 8. januar.

Vi holder jer løbende opdateret her på siden.

KIRKEGÆNGER VED 7,5 KVM I MALT PROVSTI

 

Kirke

Antal

Kirke

Antal

Andst

26

Lintrup

20

Askov

30

Hjerting

8

Brørup Gl. Kirke

0

Lindknud

13

Johanneskirken

30

Læborg

15

Bække

16

Malt

19

Folding

22

Rødding

21

Føvling

26

Skodborg

40

Gesten

13

Skrave

16

Sankt Peders

25

Stenderup

10

Holsted

25

Verst

17

Hovborg

18

Vejen Sognegård

24

Jels

38

Øster lindet

25

Sønder Hygum

30

Åstrup

16

 

KONFIRMANDTILMELDING 2022

Konfirmation i 2022

Der tilbydes konfirmation 2022 på følgende dage

13. maj - Sankt Peders Kirke kl. 10.00 (tidl. 6.b)

15. maj - Holsted Kirke kl. 09.00 (specialklasse-elever)

15. maj - Holsted Kirke kl. 11.00 (tidl. 6. a)

Der er altid muligt at blive konfirmeret i den kirke, man ønsker, på en af de for året oplyste datoer og tidspunkter.

 

Digital tilmelding til konfirmation

Den 1. januar 2021 åbnede den digitale konfirmationstilmelding, hvor forældre til børn, der bor i Holsted og Sankt Peders Sogne eller går i skole i Holsted på 6. årgang kan tilmelde deres børn til konfirmation.

 

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding  

 

NB!!! Hvis I forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen.

NB!!! Den digitale tilmeldingsfrist for Holsted – og Sankt Peders sogne er onsdag den 1. september 2021 kl. 12.00.  Dit/jeres barn er først tilmeldt, når den digitale tilmelding er sendt og underskrevet af begge forældre.

NB!!! Dit barn skal tilmeldes i det sogn, hvor konfirmationen skal finde sted – og altså ikke nødvendigvis i bopælssognet

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7539 2045. Kontoret har åbent tirsdag – fredag kl. 8.00 til 11.00

 

 

'SJÆLESORG' - EN NY PODCASTSERIE FRA FOLKEKIRKEN

 

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/podcast'

Sjælesorg' - en ny podcastserie fra folkekirken

Mange mennesker er isolerede, ensomme og alene med det, der tynger, i denne tid. Præsten i din kirke lytter også, når der er mennesker, der mangler nogen at dele deres tanker med.

Podcasten er produceret i samarbejde med Sjælesorg på Nettet, der som supplement til den lokale præsts sjælesorgstilbud er en god mulighed for at søge omsorg for sin sjæl.

Folkekirken.dk

 

 

NYT MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådet har konstitueret sig som følger:

 

Formand:                                                                                                Elsebeth Kristensen

Næstformand:                                                                                        Inga Grosen

Sekretær:                                                                                                Lilian Vigtoft-Jessen

Kasserer:                                                                                                 Kaj Evald Pedersen

Kirkeværge ved Sankt Peders Kirke:                                                    Kaj Evald Pedersen

Kirkeværge ved Holsted Kirke:                                                             Jørgen Bruun

Kontaktperson:                                                                                       Dorte Schack Trøjborg

Bygningssagkyndig:                                                                               Bendix Kristensen

 

KLOKKESPILLET I SANKT PEDERS KIRKE

 

 

Klokkespillet i Skt. Peders Kirke spiller i marts:

Kl. 07.10 Morgenstund har guld i mund

Kl. 12.00 Bourrée (Händel)

Kl. 17.10 Hil dig, frelser og forsoner

Kl. 21.00 Vor Gud Han er så fast en borg

 

 

 

FORELØBIG AFLYST: BABYSALMESANG 2021

På grund af Corona er Babysamlesangen foreløbig aflyst.

Vi sætter ny dato her på hjemmesiden, så snart vi igen kan mødes sikkert

KIRKEBIL VED KIRKERNE I HOLSTED