BRYLLUP

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Man henvender sig først til sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for vielsen, derefter til vielseskontoret på aktuelle hjemkommune med henblik på at få udleveret en ægteskabserklæring.

Erklæringen kan udfyldes digitalt her  under punktet "Ansøg om vielse".

Når kommunen har prøvet oplysningerne, kvitterer de ved at sende Jer en prøvelsesattest. Den må ikke være mere end 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.


Prøvelsesattesten afleveres til kirkekontoret. Herefter er der en samtale med den præst der foretager vielsen.