DÅB OG NAVNGIVNING

Dåb aftales i god tid med sognepræsten.

Navnet på barnet samt navne og adresser på mindst 2 og højest 5 faddere oplyses til kirkekontoret - gerne på mail: hgb@km.dk

NB: ønsker man en liste over alle godkendte drenge- og pigenavne i Danmark henvises til følgende side på internettet.

 

Navngivelse skal anmeldes senest 6 måneder efter barnets fødsel.
Navngivelsesblanketten udfyldes digitalt på følgende side på 
internettet.