DÅB OG NAVNGIVNING

Dåb aftales i god tid med sognepræsten.

Navnet på barnet samt navne og adresser på mindst 2 og højest 5 faddere oplyses til kirkekontoret - gerne på mail: holsted.sognvejen@km.dk eller sanktpeders.sognvejen@km.dk

 

NB: ønsker man en liste over alle godkendte drenge- og pigenavne i Danmark henvises til følgende side på https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/navne/navnelister/godkendte-fornavne

 

Navngivelse skal anmeldes senest 6 måneder efter barnets fødsel. Enten ved dåb eller ved brug af navngivningsblanketten på www.borger.dk

Navngivelse ved dåb: henvendelse til sognepræst Helle Yskes eller til Kirkekontoret 75392045

Navngivelsesblanketten udfyldes digitalt på følgende side på www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/navngivning