FADERSKAB

Er barnets forældre ikke gift, skal der inden 28 dage efter barnets fødsel afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret.

Blanketten udfyldes digitalt her såfremt begge forældre har en Nem-Id. Papirversion af blanketten kan udfyldes og printes her.

Medmoderskab afgøres af Statsforvaltningen. Se vejledning her.

Faderskabet/Medmoderskabet betyder blandt andet at: 

faderen/medmoderen har pligt til at forsørge barnet

faderen/medmoderen kan få samvær med barnet

faderen/medmoderen kan få del i forældremyndigheden

barnet kan få faderens/medmoderens efternavn

barnet og faderen/medmoderen har arveret efter hinanden og 

barnet kan få samme indfødsret som faderen/medmoderen, hvis betingelserne herfor er opfyldt.