FØDSEL

 Når et barn fødes i Danmark

En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse. Har der ikke været en jordemoder til stede, registreres fødslen på baggrund af moderens egen anmeldelse.

Normalt udtager sygehuset et personnummer til barnet umiddelbart efter fødslen. Derefter sendes en digital besked fra jordemoderen til moderens bopælssogn. Hvis der ikke er tildelt et personnummer ved fødslen, gøres dette af sognet i forbindelse med fødselsregistreringen.

Morbrev ved fødslen

Når et barn fødes, og jordemoder udtrækker personnummer til barnet, sendes der automatisk et Morbrev til mors Digitale Postkasse. Heraf fremgår det, hvordan forældrene skal forholde sig til faderskab/medmoderskab og navngivning.

·         Er forældrene gift, bliver ægtemanden automatisk registreret som far, når fødslen registreres i mors bopælssogn.

·         Er forældrene ikke gift, skal der laves en Omsorgs- og Ansvarserklæring (=O/A-erklæring), for så vidt forældrene ønsker fælles forældremyndighed. O/A-erklæringen skal udfyldes og under-skrives digitalt af begge forældre inden 28 dage efter barnets fødsel (= ny forlænget frist).

·         O/A-erklæringen findes på www.borger.dk                 

 

·         Er mors ægtemand ikke far til barnet, skal begge parter skriftligt angive dette, så det kan markeres ved fødselsregistreringen.