MEDLEMSSKAB

Man kan kun være medlem af Folkekirken, hvis man er døbt. En person, der bliver døbt i Folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder, uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.
Langt de fleste af Folkekirkens medlemmer er blevet medlemmer ved at blive døbt i den. Det er imidlertid også muligt at blive medlem af Folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund. Hele Kirkeministeriets vejledning kan læses her.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til den kirkebogsførende sognepræst eller kirkekontoret i det sogn, hvor man bor. Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret.

Når man er meldt ud af Folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som Folkekirkens medlemmer. Man kan f.eks. kun blive viet i Folkekirken, hvis mindst den ene af brudeparret er medlem af den. Og man kan kun blive begravet med bistand af en præst i Folkekirken, hvis man er medlem af den, når man dør. Hele Kirkeministeriets vejledning kan læses her.