MENIGHEDSRÅDSMØDER 2021

Møderne holdes altid på onsdage fra kl. 19.00-21.00 i Holsted Sognegård Vestergade 15,

13. januar

23. februar

17. marts

23. marts

14. april

19. maj

16. juni

1. september

6. oktober

9. november

 

 

MENIGHEDSRÅD

Formand 

Elsebeth Kristensen

Esbjergvej 121

6670 Holsted

Tlf. 9386 0877

e-mail: elsebeth@goerklint.dk

 

 

 

Næstformand 

Inga Grosen

Lyngparken 33

6670 Holsted

Tlf. 2073 1882

e-mail: bigrosen@mail.dk

 

 

Kasserer og kirkeværge ved Sankt Peders Kirke

Kaj Evald Pedersen

Hejrskovvej 21

6670 Holsted

Tlf. 2826 0344 

e-mail: kajkirstenholsted@stofanet.dk

 

  

 

Sekretær

Lilian Vigtoft-Jessen 

Nørregade 32

6670 Holsted 

tlf. 5330 1226 

e-mail: lvjessen@stofanet.dk

 

 

 

Kirkeværge Holsted Kirke og ansvarlig for Sognegården

Jørgen Bruun

Esbjergvej 113

6670 Holsted

tlf. 2163 8639

e-mail: jbruun@post6.tele.dk

 

 

Bygningssagkyndig

Bendix Kristensen

Esbjergvej 121

6670 Holsted

tlf. 2714 6031

e-mail: bendix@goerklint.dk

 

 

Kontaktperson

Dorte Schack Trøjborg

Lyngparken 37

6670 Holsted 

Tlf. 2966 5266

e-mail: kontaktpersonkirkerneiholsted@gmail.com

 

 

 

 

Menigt medlem

Linette Westergaard Pedersen

Hejrskovvej 16

6670 Holsted 

Tlf. 2946 2569

e-mail: linette@mosevang.nu

 

 

 

Menigt medlem

Dine Nielsen

Skolegade 50

6670 Holsted 

Tlf.3035 1285

e-mail: planteskole@mail1.stofanet.dk