MENIGHEDSRÅDSMØDER 2020

Møderne holdes altid på onsdage fra kl. 18.30-21.30 i Holsted Sognegård Vestergade 15,

8. januar

5. februar

11. marts

15. april

27. maj

17. juni

19. august

23. september

21. oktober

18. november

MENIGHEDSRÅD

Formand og kontaktperson

Anna Lauridsen

Overmarken 69

6670 Holsted

Tlf. 23 41 19 09

annaogjohnlauridsen@yahoo.dk

 

Næstformand og kirkeværge Sankt Peders Kirke

Krista Kristensen

Anemonevej 10

6670 Holsted

Tlf. 75 39 32 06

bentkrista@gmail.com

 

Kasserer og kirkeværge Holsted Kirke

Asta Aamand Andersen

Hedegårdsvej 3

6670 Holsted

Tlf. 75 39 34 64

astaaamand@gmail.com  

 

Sekretær

Lilian Vigtoft-Jessen 

Nørregade 32

6670 Holsted

lvjessen@stofanet.dk

Frivilliggruppe m.m.

 

 

 

Frivilliggruppe m.m.

Betty Knudsen

Rosenvænget 6

6670 Holsted

bettyogjorn@gmail.com

 

Bygningssagkyndig

Henning Jensen

Storegade 23

6670 Holsted

lene20aa@yahoo.dk

 

Menig medlem

Marianne Hansen Elbæk

Lyngparken 17

6670 Holsted 

Tlf. 28563409

mmenpe@adr.dk

 

 

Menig medlem

Anna-Lise Jørgensen

Overmarken 61

6670 Holsted